Close

Projekty

Efcomm

Vlastní projekt efektivní komunikace. Pomáhám firmám, institucím a jednotlivcům být vidět a slyšet. Nejnovější poznatky o fungování mozku přenáším do PRové a marketingové komunikace.  Dávám do souvislostí odpovědi na otázky CO, JAK, PROČ. Díky tomu mají firemní strategie hlavu a patu.

Facebook
Mozkoherna

Jsem trenérka paměti. Usiluji o to, aby se trénink mozku stal přirozenou součástí života od nejmladších po nejstarší. Založila jsem v Třebíči první česku mozkohernu.

Web
Mentální koučink

Připravila jsem koncept vzdělávání mentálních trenérů. Vzdělávací projekt v roce 2014-2015 absolvovalo třicet mentálních trenérů.

Energetické Třebíčsko

S kolegou Vítězslavem Jonášem za podpory regionu a firem lobujeme za dlouhodobý provoz a výstavbu 5. bloku Jaderné elektrárny Dukovany.

Web
Letní žurnalistická škola Karla Havlíčka Borovského

V roce 2004 vznikla v Havlíčkově Brodě letní žurnalistická škola.  Novináři, fotografové, kameramani, politologové a sociologové seznamují mladé lidí s mediálním světem. Jsem součástí organizátorského týmu.

Web
Regionální centrum mediální výchovy v Havlíčkově Brodě

V letech 2011 a 2012 jsme v obecně prospěšné společnosti Centrum Vysočina vzdělávali učitele z Kraje Vysočiny v mediální gramotnosti.

Web
Zachraňte Ježíška

V roce 2008 jsem s kolegy založila iniciativu na záchranu tradičních českých Vánoc. Proti Santu Clausovi jsme bojovali v kostýmech sněhuláků  po celé republice, připravili jsme petici na záchranu Ježíška a desítky happeningů. České Vánoce jsem společně s vámi zachránili. Alespoň prozatím…

Facebook
Rodinné centrum Berušky

V roce 2011 jsem iniciovala vznik rodinného centra v Rouchovanech.  Podařilo se nám na faře vytvořit zázemí pro pravidelné aktivity rodičů s dětmi a také pro dětské kroužky.