Close

18.9.2018

Pátrali jsme po tom, proč v Třebíči ubývají lidé

Demografický vývoj na Třebíčsku

Snažil se najít odpověď na otázku, proč  dochází k odlivu lidí z Třebíče a jaký je demografický vývoj za posledních několik let.

Incomingovy tým projektu Třebíč žije!, jehož jsem součástí, uspořádal 12. září kulatý stůl na téma Demografický vývoj na Třebíčsku.

Od roku 2012 se na Vysočině projevuje neustálý pokles počtu obyvatel. „S výjimkou okresu Jihlava se v posledních letech ve všech ostatních okresech v kraji počet obyvatel snížil,“ konstatoval radní města Třebíč Pavel Pacal. V letech 2004–2016 došlo sice k poklesu obyvatel Třebíče, ale počet zase narostl v okolních obcích. Podle Pacala je to dáno tím, že v Třebíči chyběly pozemky na individuální výstavbu. Další roli hraje to, že se lidé stěhují blíže k velkému zaměstnavateli, a to je Jaderná elektrárna Dukovany. Znatelný úbytek populace souvisí také se stárnutím obyvatel, často v kombinaci se zánikem velkých zaměstnavatelů. V úvahu také musíme brát nižší porodnost. Před deseti lety se v Třebíči narodilo 462 dětí, v loňském roce to bylo 367. „Je to trend v celé České republice a nebude se zlepšovat. I na to se musíme v regionu připravit,“ říká Pavel Pacal.

Mezi vystupujícími byl také předseda Energetického Třebíčska Vítězslav Jonáš, který hovořil o vztahu regionu k jaderné elektrárně. Navázal na něj David Hána z Karlovy univerzity, který na základě socio-ekonomického výzkumu přednesl možné scénáře vývoje regionu s ohledem na výstavbu nového jaderného bloku či na utlumení a ukončení provozu elektrárny.

Prezentace se zajímavými čísly, díky kterým lze odhadnout další demografický vývoj na Třebíčsku, najdete ZDE.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *